Menu
نویسنده مطلب : محمد فرازی

مطلب مورد بحث:

روانشناسی محیطی چیست؟


سلام برشما
هر شخصی شناخت از روانشناسی محیطی داشته باشد یقینا میتواند ان را در محیط شخصیش اعمال کند
ایا مامیتوانیم به این توانایی برسیم یا اینکه باید به افراد متخصص در این حوزه بسپاریم؟
چگونه میتوانیم با محیط های که برایمان ناخوشایند هست رفتار و عملکرد مناسبی داشته باشیم؟
پاینده باشید