Menu
نویسنده مطلب : مانی محقق راد

مطلب مورد بحث:

هزینه های غیرقابل بازگشت یا Sunk Cost


با سلام
دوستی رو میشناسم که هر روز چهار ساعت از عمرش را در مترو جهت رفت و آمد به محل کار می گذراند. و در نزدیکی محل کارش خانه اجاره نمی کند. حساب کردم اگر در نزدیکی محل کارش خانه ایی اجاره کند ماهیانه سی صد هزار تومان هم سود می برد و بعلاوه سه ساعت در روز هم می تواند از زندگی لذت ببرد اما هنوز هر روز در مترو کرج می نشیند تا به مقصد برسد.
هزینه از دیت دادن وجهه کاری کا با دست و پا زدن در یک سیستم ورشکسته به اسم انسان اضافه می شود.
هزینه برای ایجاد امنیت مثل دزدگیر ها
در محیت سازمانی
هزینه استخدام نیروی غیر متخصص و ناشی
هزینه آموزش پرسنل
هزینه استهلاک تجهیزات