Menu
نویسنده مطلب : علی نوری

مطلب مورد بحث:

مدل کوه یخ در تفکر سیستمی | آیا به تفاوت رویداد و روند توجه دارید؟


اگر دقت کنیم به تصمیماتی که در ورزش فوتبال ما گرفته می شود خواهیم دید که مدیران باشگاه ها و فدراسیون اصلا به روندها هیچ توجهی ندارند و تمام مشکلات را با تغییر در رویدادها حل می کنند، که در واقع حل نمی کنند و فقط مواجهه با مشکلات سیستم را به زمانی دیگر منتقل می کنند. به عنوان مثال اگر تیم نتیجه نمی گیرد خیلی زود سرمربی را تغییر می دهند و اگر باشگاه درآمدزا نیست سعی می کنند از طریق فدراسیون و یا اسپانسر مشکل را برای کوتاه مدت حل کنند. اسپانسر و تغییر سرمربی توجه به رویدادهاست و نه توجه به روندها. معمولا مدیران فوتبال ما به دنبال ریشه یابی ایرادات سیستم باشگاه نیستند و بعد از تغییر چندین مدیر هم مشکلات همان است که بود.