Menu
نویسنده مطلب : محمد د

مطلب مورد بحث:

طراحی سیستم فروش - درس 2: این بار مرغ و تخم مرغ مهم است


در بسیاری از شرکتها این تقابل بین مدل OC  و BC مشاهده میشود. شاهد این بودم که از طرفی همه فشار بر افزایش فروش و درامد مجموعه بود اما حتی نوع غذا خوردن پرسنل و نحوه پاسخگویی و زمان تماس با مشتری و سلام کردم به همسایه شرکت قوانین و بخشنامه های خاص خود را داشت.

به اعتقاد من برای فروشندگان مبتدی سیستم BC و برای فروشندگان حرفه ای سیستم OC بهتر است.