Menu
نویسنده مطلب : رضا نظریان

مطلب مورد بحث:

با خاطرات خوب و بد خود چه می‌کنید؟


بسیار کاربردی بود و چراغی در ذهنم روشن شد.

چون نوشتن، فکرکردن و ضبط‌کردن رو استفاده می‌کردم اما به این دقت نکرده بودم که کارکرد یکسانی ندارند.

 

پس برای خودم این‌طور خلاصه کنم که، افکار (خوشایند یا ناراحت‌کننده) در ذهنم میاد.

دو راه دارم:
۱- بیشتر فکر کنم بهشون (باعث میشه تقویت بشن)
۲- روی کاغذ بیارم یا ضبط کنم (باعث میشه ضعیف بشن)

 

پس سعی کنم افکار خوشایند رو بیشتر و بیشتر بهشون فکر کنم و اتفاقا ننویسم که کم‌اثر نشن.

مثلا اتفاقات خوب رو (در حد این‌که یادم بمونه) جایی بنویسم و هی یادم بیارم و بارها بهشون فکر کنم.

افکار ناراحت‌کننده رو هم، با نوشتن و ضبط کردن، ضعیف کنم و کم‌تر بهشون فکر کنم.