Menu
نویسنده مطلب : منیر محمدی

مطلب مورد بحث:

روشهای نادرست متمم خوانی!


با سلام

روشهای درست متمم خوانی

۱-     استفاده از ابزار مناسب:

         استفاده از صفحه کامپیوتر یا تبلت

۲-    جلوگیری از مطالعه انفعالی با استفاده از :

الف: یادداشت برداری و خلاصه نویسی                                                                                                   ب : ایجاد زمان و مکان مشخص برای مطالعه

۳-    مطالعه کردن با وقفه : 

علت: ایجاد پرسش در ذهن

مشارکت ذهن در افزایش یادگیری

شکل گیری زنجیره یادگیری (یادگیری کریستالی)

۴-    قرار گرفتن در فضای تعاملی : 

مثال زدن و نقد و بررسی نوشته های دیگران
 
قطعا روش مطرح شده بسیار کارامد و موثر می باشد ولی با کندی سرعت خود با استفاده از این روش و حجم مطالب مفید سایت چه کنیم؟!