Menu
نویسنده مطلب : الهام

مطلب مورد بحث:

رویکرد سیستمی یعنی توجه به ترکیب (سنتز)‌ به جای تجزیه (آنالیز)


رویکرد تجزیه:

با بررسی صورت گرفته به نظر میرسد علت افزایش فروش افزایش میزان تبلیغات بوده

 

رویکرد ترکیب:

طبق بررسی های صورت گرفته مشخص شد علت افزایش فروش در ماه اخیر به دلیل عوامل مختلفی بوده، بهبود عملکرد تیم پشتیبانی و تقویت ارتباط با مشتریان باعث بازگشت مشتری و خرید مجدد شده است، انجام پروژه های مسئولیت اجتماعی متنوع باعث افزایش اگاهی از برند و همچنین شکل گیری ذهنیت مطلوب در مورد برند شده، عملکرد سئو باعث افزایش ورودی گوگل و به تبع آن افزایش فروش شده است و ارتباط مثبت و تعاملی در شبکه های اجتماعی باعث ایجاد اعتماد و تمایل بیشتر برای خرید از برند ما شده است.