Menu
نویسنده مطلب : سعیده احمدزاده

مطلب مورد بحث:

کتاب زیر این هفت آسمان | باستانی پاریزی


جملات اول حاوی تمام اخبار روز است اما اصلا مطلب را به دنبال خودش انچنان می کشد که خواننده با خواندن چند خبر متفاوت به اصل مطلب برسد اما در اصل مطلب متوقف نشده و جزییاتش را هم ادامه می دهد .

و البته با پیشرفت تکنولوژی و قدرتمند شدن انسان به انواع سلاح ها ، عرصه برای زندگی حیوانات تنگ شد و این در نوشته کاملا واضح توضیح داده شده است که انسانی که طعمه شیر بود قاتل شیر می شود و …

اینجا فاصله نقطه اقدام و عمل با روابط انسان و حیوان بسیار واضح و شفاف توضیح داده شده است و این رشته های ارتباطی قوی و دور از هم رفته رفته با پیچیدگیهای فراوانشان به دور دنیا تنیده می شوند تا هیچ شروع و پایانی رو در روی هم نباشند …