Menu
نویسنده مطلب : فرشته پریشان

مطلب مورد بحث:

مزایا و معایب کار کردن برای شرکتهای بزرگ


شاید بتوان گفت شرکت های بزرگ به تعریف  وظایف پرداخته اند در حالیکه شرکت های کوچک مسئولیت ها را تعریف کرده اند هر چند نباید نادیده گرفت وقتی سازمانی  “بزرگ” میشود فرصت و اجازه ی ازمون و خطای کمتری دارد همچنین این نکته نیز حائز اهمیت است که هیچ سازمانی در ابتدای تاسیس یا تشکیل ، بزرگ نبوده و با تعریف مسئولیت ها و در طول زمان و گزارش گیری از این مسئولیت ها ،وظایف را تعریف کرده است اما این تعریف وظایف نباید به این معنی باشد که از توانایی و مهارت افراد چشم پوشی شود یا با نادیده گرفتن سرعت رشد رقبا ،امکان بازنگری در روندها و در صورت لزوم اصلاح ان ها وجود نداشته باشد .

با همه ی این تفاسیر نمیتوان اعتبار سازمان های بزرگ و تاثیر انها بر روحیات و و روابط افراد را نادیده گرفت ؛ بنابراین افراد با توجه به اهداف شان در اینده میتوانند انتخاب کنند با چه سازمانی همکاری کنند ،گرچه تاثیر سازمان ها غیرقابل انکار است اما عدم  رشد و پیشرفت افراد نمیتواند صرفا در گرو سازمان باشد و افراد بعد از تشخیص اینکه سازمان بستری برای رشد انهاست یا قطاری در خلاف جهت مقصدشان ،میتوانند تصمیم بگیرند .درنهایت به طور قطع نمیتوان گفت سازمان های بزرگ به ما اسیب بلند مدت میزنند شاید بتوان گفت ما هم خود را در مسیر اسیب دیدن قرار میدهیم .
اگر پیکان اتهامی هست نباید فقط به سمت سازمان نشانه رود.