Menu
نویسنده مطلب : الهام

مطلب مورد بحث:

توانایی ارزیابی و قضاوت یکی از مراحل یادگیری است


من در زمینه دیجیتال مارکتینگ فعالیت دارم

در حال حاضر برخی از گام ها مثل تعریف واژه ها و اصطلاحات و یا تدوین معیارهای مناسب برای سنجش انجام شده و مدام در حال به روز رسانی این موارد هستم

اما میکرو اکشن های دیگری که میتوانم تعریف کنم شامل:

– شناسایی افراد فعال و ممتاز در این حوزه هم در خارج کشور و هم در داخل کشور و بررسی نمونه کارهای مطرح هرکدام

– تعریف و تدوین استاندارهای مهم در این حوزه برای فهم بهتر قوانین و چارچوبهای مورد نظر