Menu
نویسنده مطلب : محمد صداقت

مطلب مورد بحث:

رید هافمن و مقاله در مورد شبکه های اجتماعی


نمیدونم چرا بعد از خواندن این درس، این مطلب به ذهنم رسید که اسلام چقدر به شبکه سازی اهمیت داده:

تا ۴۰ خانه باید از احوال همسایه ات باخبر باشی

روزی ۳ بار برای خواندن نماز جماعت به مسجد برو

پایان هفته تمام مردم شهر برای نماز جمعه دور هم جمع بشن

سالی یک بار هم مسلمانان جهان برای انجام حج در یک مکان مشخص گرد هم بیان

درسته معلم واقعی که باید این دستورات رو به شکل به روز و درستش اجرا کنه حضور نداره و متاسفانه از این توصیه ها استفاده سیاسی شده اما من در عمق این پیام ها، توصیه به شبکه سازی رو لمس میکنم.