Menu
نویسنده مطلب : سید محمد مهاجر

مطلب مورد بحث:

هر یک از اینها از کدام سیاره آمده‌اند؟


نوشته من برای دوست فضانوردم:

دوست عزیز! تو به راحتی قادر خواهی بود که زادگاه روبات را متوجه شوی.

در واقع هر روبات سر مربعی متعلق به سیاره بتاست مگر آن سرمربعی هایی که پایشان هم مربعی باشد. مابقی ربات ها متعلق به سیاره آلفا هستند.

 

فرض من در پرداختن به این سوال این بود که هدف سوال, استخراج ساده ترین معیاری است که بتوان با آن زادگاه روبات را پیدا کرد.

در واقع جملات تشکیل دهنده این معیار باید حاوی حداقل بسته های اطلاعاتی باشد که در نتیجه, یادگیری آن معیار به ساده ترین شکل ممکن برای هر مخاطبی میسر باشد