- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : فرزاد قوام

مطلب مورد بحث:

جبر محیطی پنهان در گفتگوهای ما (مهارتهای ارتباطی)


من چون توو ایران به دنیا اومدم ملزم به رعایت کردن یه سری از فرهنگ ها و کاراییم که بهشون اعتقادی ندارم
جواب : من چون به خانوادم وابستگی دارم و شرایطم برای رفتن از ایران مساعد نیست می بایست این شرایط رو بپذیرم.
————————————————————————–

من به خاطر اینکه توو یه خانواده با وضعیت مالی متوسط به دنیا اومدم شانسم برای پیشرفت توو یه سری مسائل که لازمش داشتن پول زیاده کمه

جواب : جوابی ندارم بدم !!
————————————————————————-