Menu
نویسنده مطلب : رسول فتح پور

مطلب مورد بحث:

تعارض شناختی (ناهماهنگی شناختی)


دوستی را می شناسم که انواع روشهای نوین پزشکی را به همراه همسرش برای داشتن فرزند تجربه کرده و به نتیجه نرسیده است و در حال حاضربرای نداشتن فرزند شرایط سخت اقتصادی و سنگینی مسئولیت زندگی فرزند تا آخر عمر و … را به عنوان دلایل فعلی مطرح می کند.

پرسش از متمم و متممی ها :

به نظر شما میکرو اکشنهایی برای مواجه کمتر با این خطا در زندگی به ویژه در ارتباط با انتخاب شغل و یا تغییر شغل فعلی وجود دارد ؟