Menu
نویسنده مطلب : سارا حق بین

مطلب مورد بحث:

افسردگی چیست؟ نشانه ها و علائم افسردگی چه هستند؟


سلام به دوستان

چون در این درس در مورد نشانه های افسردگی صحبت شده من هم اشاره ای به این نشانه ها از نگاه دکتر مارتین سلیگمن در کتاب “چه چیزی را می توانید تغییر دهید و چه چیزی را نمی توانید” در فصل افسردگی می کنم.

ایشان برای سنجش میزان افسردگی آزمون CES-D را معرفی می کنه که توسط لئونارد رادولف در مرکز مطالعات همه گیرشناسی افسردگی در موسسه ملی سلامت روان طراحی شده است.

این آزمون مجموعه نشانه های افسردگی هست و هر چه نشانه ها بیشتر باشد احتمال اینکه افسرده باشید بیشتر است.

در این آزمون علائم افسردگی به ۴ دسته تقسیم شده است:

۱٫ تغییر در روش فکر کردن (تصویر منفی از خود، آینده و جهان/ سبک توصیفی بدبینانه/مشکلات دائمی، فراگیر و شخصی)

۲٫ تغییرات منفی در خُلق (احساس ترس، ناامیدی، تمایل به گریه یا فریاد زدن/اضطراب و تحریک پذیری)

۳٫تغییر رفتار (تنبلی/بی ارادگی/عدم تواناییی در تصمیم گیری/خودکشی)

۴٫ تغییر در نشانه های جسمی (کم اشتهایی/بدخوابی/عدم توانایی در محبت کردن)