Menu
نویسنده مطلب : احمد عباسی

مطلب مورد بحث:

نوروتیک یعنی چه؟ منظور از شخصیت نوروتیک چیست؟


این عصبیت یا نوروتیک بودن باعث رشد و بهتر شدن رفتار ادمی میشود یا نه؟

عصبیت یک امتیاز است یا نمره منفی؟

این عصبیت در مقایسه با دیگر شاخص big-5 از امتیاز پایین تری برخوردار است یا همه ویژگی ها از یک امتیاز برخوردارند؟

چه میزان از عصبیت در صورتی که بپذیریم عصبیت یک ویژگی مفید است مناسب به شمار می آید؟

من این سوالات برام پیش اومد و کاش متمم در درس های دیگر به این سوالات پاسخ بده یا راهنمایی های لازم انجام بده تا موضوع روشن تر شود.