Menu
نویسنده مطلب : سارا باقری

مطلب مورد بحث:

تعریف سیستم و تفکر سیستمی


از نظر من سیستمی باز تعریف میشه که اعضای سیستم بتونن اصلاحش کنن مثلا سیستم آموزشی کشورما یک سیستم کاملا بستس. سالهاست سوال های تکراری داخل این سیستم مطرح میشه و جئاب های تکراری تری هم داده میشه در واقع کاملا معتقدند دانش یک دانش آموز یا دانشجو نمیتونه ازاستاد یامعلم بیشتر باشه پس از نظر من این سیستم نیست. یاداخل شرکت ها خود افراد نظر بهتری برای بهتر کار کردن بهتر شدن فروش و حتی بهتر شدن روابط بین شرکتی دارند(چون خودم داخل یک شرکت هستم) اما بنا به دلایل کاملا شخصی این امکان به افراد داده نمیشه که نظرات خودشون رو عنوان کنن این تشکیلات یک سیستم نیست یک رباته که فقط یهکار مشخص رو انجام میده حتی اگه اون کار خیلی وقته به درد کسی نمیخوره