Menu
نویسنده مطلب : علی اختری

مطلب مورد بحث:

دن اریلی: عادت می‌کنیم، اما نه به همه چیز


+ وقتی از یک کشور به کشور یا از یک شهر به شهر دیگر می رویم، ممکن است سرعت اینترنت نیز تغییر کند. ما با این تغییر سرعت، وفق می یابیم مگر در یک صورت:

اگر سرعت اینترنت، مانند ترافیک، دارای نوسان زیاد باشد. این موضوع به خصوص برای کسانی که فریلنسر یا دور کار هستند، کم رخ نداده است. شما نمی دانید که امروز، سرعت اینترنت تان مناسب است یا خیر، امروز می توانید به موقع کارهای تان را انجام دهید یا خیر. اگر سرعت اینترنت، به طور مستمر، یکسان باشد و ناگهان تغییر کند و سرعت حاصله، باز هم برای مدت زیادی به طور مستمر تغییر نکند (مثل اتفاقی که موقع سفر از شهری به شهر دیگر می افتد)، می شود به این سرعت (کمتر یا بیشتر) عادت کرد اما اگر سرعت اینترنت، سینوسی باشد، آنگاه عادت کردن به آن، بسیار سخت خواهد شد.

+ اما درباره شیرینی هایی که گه گاه ایجاد می شوند. این اتفاق به کرات در بسیاری از ابعاد فضای مجازی رخ می دهد. این موضوع، در کتاب Hooked کاملا توضیح داده شده است. یک مثال می زنم:

«شما از دریافت پیام توسط دوستان تان لذت می برید (ترشح دوپامین)، اما مشخص نیست که دوستان، چه زمانی به شما پیام می دهند. پس به طور مداوم، تلگرام خود را چک می کنید و منتظر یک پیام هستید. شما در حال دریافت پاداش، به طور غیرمنظم می باشید. وقتی هم پیامی را دریافت می کنید، بسیار لذت می برید و این لذت، برای تان حالا حالا کمرنگ نخواهد شد و دوباره بارها و بارها تلگرام تان را چک می کنید. اعتیاد به شبکه های اجتماعی، اینگونه به وجود می آید.»