Menu
نویسنده مطلب : الهام

مطلب مورد بحث:

پارادایم چیست ؟


برای مثال اختراع هواپیما از جهتی باعث تغییر پارادایم نشد چون عموم افراد فقط به این موضوع فکر میکردند که خب هواپیما باعث افزایش سرعت جابجایی و کوتاه شدن زمان تغییر مکان از نقطه ای به نقطه دیگر خواهد بود.
از زاویه ای دیگر اما برای تاجران و افراد اهل داد و ستد ظهور ابزاری به نام هواپیما و امکان پرواز از نقطه ای به نقطه ای در زمانی کوتاه واقعا شگفت اور و مهم بود، اینکه در کمترین زمان قهوه از امریکا به اسیا برسد یا اینکه در کمترین زمان چای از اسیا به امریکا برسد نقطه عطفی در تجارت محسوب میشد !

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟