Menu
نویسنده مطلب : محمود قاسمیان

مطلب مورد بحث:

تعریف منحنی یادگیری چیست و برای ما چه کاربردی دارد؟


بیشتر یادگیری های من در مهارت هایم به خصوص نرم افزار ها ، ترکیبی از چند منحنی بوده

به عنوان مثال توو یه نرم افزار طراحی ابتدا از جنس یادگیری S بوده ولی گاهی اوقات در برخورد با چالش ها و مسائل به یادگیری مسئله‌ محور تبدیل شده.

ولی اصولا جنس علاقه من چالش محور و مسئله‌ محور است.

ولی شناخت این که نوع یادگیری یک مهارتی که می خواهیم کسبش کنیم به چه صورتی هست به نظر من درک ادم رو نسبت به مسیر یادگیری و پیچ و خم ها راه بالاتر می بره و احتمال موفقیت و زودتر به مقصد رسیدن رو بیشتر می کنه نکته ای که من از این منظر نگاهش نکرده بودم و از جانب من مغفول مونده بود.