Menu
نویسنده مطلب : مهناز نظامی

مطلب مورد بحث:

به جای خریدن یک موبایل دومیلیون تومانی...


یک کاری که من تجربش کردم و واقعا حس فوق العاده ای بود اینه که یک پسر بچه ای رو که کنار خیابون گل میفروخت و من هم زیاد میدیدمش سوار کردم و یک سری از مکان هایی که دوس داشت بره بردمش و برای خودش و خانوادش خرید کرد. البته تمام این کارها محدود به یک روز بود ولی با هر هزینه ای میتونیم دل کودکی رو شاد کنیم.شاید هم به یک سرپرست خانواده باشه حس بهتری باشه.