Menu
نویسنده مطلب : طاهره خباری

مطلب مورد بحث:

گفتگو درباره کارتون: دومین قلاب


کارتون باران وصله:

کمک‌های به ظاهر خیرخواهانه‌ای که باعث بدبخت کردن آدم‌ها می‌شود تا اینکه واقعاً بخواهد دردی از آنها را درمان کند.

 

کارتون دومین قلاب:

این کارتون برای من یادآور مفهوم بده-بستان یا Trade-Off بود.

ماهیگیری به عنوان نمادی از هر فعالیتی که می‌تواند منافعی را ایجاد کند، نیازمند صرف زمان و انرژی و منابع مختلف است.

خواه ماهیگیری که کلاه بر سر دارد و ناتوان از دیدن قلاب دوم است، متوجه باشد یا نه، همزمان با گرفتن ماهیِ فرصت‌ها و منافع، بخشی از منابع خود (پول، زمان، انرژی و…) را در حال از دست دادن است.