Menu
نویسنده مطلب : امیر حسین

مطلب مورد بحث:

چگونه برنامه ریزی کنیم که آن را دوست داشته باشیم؟


مطلب درست اینه که برنامه ریزی برای انسان شامل کارهایی میشه که زیاد علاقه به اجرای دقیق و متمادی اون نداره و در حقیقت با درد و رنج برای بعضی از کارها همراه هست.

پس یکسری کارهای داخل برنامه ریزی رو باید با کارهایی که علاق داریم همراه کنیم.

موفق باشین.