Menu
نویسنده مطلب : آرمین ص

مطلب مورد بحث:

تحلیل SWOT چیست؟ | آشنایی با ماتریس SWOT


بیان این صحبت فقط جنبه نمادین میتواند داشته باشد و بدرد ژست هاس مسئولین جلوی دوربین ها… اگر تولید کننده باشین براحتی میتوانین درک کنین که برای تولید نیاز به مواد اولیه دارین که آن هم اگر راه بلد باشین و در این اوضاع آشفته گمرک بتوانین وارد فرمایین با قیمت دلار نجومی باز هم قیمت تولید محصولات شما بالا میرود و از طرفی میگویید که خوب نرخ دستمزد پایین است و با این دستمزدها نیروی کار انگیزه لازم را ندارد و محصول نهایی باز بی کیفیت در می آید و اگر دستمزد بالا ببرین و با مواد اولیه گران( بشرط سالم ماندن از گزند مالیات، بیمه ، شهرداری و مجوزهای تولید و…) باز هم کالای گرانی در می آید…