Menu
نویسنده مطلب : خلیل زاد

مطلب مورد بحث:

چه کسانی را به کار می‌گیرید: افراد مناسب یا افراد واجد شرایط؟


 
یکی از دوستانم لیسانس مهندسی ساختمان دارد و با آن که درجه تحصیلی ایشان لیسانس هست در چندین دانشگاه دیگر تدریس می کند. یکی از مزیت‌های که باعث گردیده تا ایشان منحیث استاد در دانشگاه‌ها  انتخاب گردد و شورای علمی دانشگاه با درجه تحصیلی لیسانس به ایشان جواز تدریس بدهد مناسب بودن ایشان در تدریس است. روش تدریس این استاد در حدی واضح، ساده، سلیس و روان است که حتی دانشجویان که برای وقت گذرانی به دانشگاه میایند قادر به جذب و یادگیری دروس ایشان است. در انتخاب ایشان منحیث استاد مناسب بودن و تصمیم بر اساس نتیجه نقش بیشتر نسبت به واجد شرایط بودن داشته است. برفرض اگر برای واجد شرایط بودن و مناسب بودن این استاد یک تناسب در نظر بگیرم تناسب آن ۸۰ بر ۲۰ به نفع مناسب بودن است.