Menu
نویسنده مطلب : سیدمحمدیوسفی

مطلب مورد بحث:

جملاتی درباره تنهایی | کتاب فلسفه تنهایی


واقعن  این جمله اخرشو ارزش داره ادم ده بار دیگه بخونه ” با فردگرایی مدرن، دوستی‌ها طیف‌های گوناگونی پیدا کرده‌اند، و در جامعه‌ی مدرن دیگر کسی یک یا دو دوست ندارد که پاسخ‌گوی کل نیازهایش باشد. بلکه افراد دوستان گوناگونی برای نیازها و مقاصد گوناگون‌شان دارند.من که فکر میکردم یک نفر ادم باید همه ویژگی هارو داشته باشه تا بهش بشه گفت دوست و این باعث شده بود بعد از مدتی از دوستام جدا شم چون ازشون توقع داشتم تمام اپشن های منو کامل داشته باشن
واقعن دمش گرم داره با این حرفش