Menu
نویسنده مطلب : حمیده

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


من وقتی احساس موفقیت می‌کنم که با تلاش و کوشش و با اتکا به توانمندی‌های خودم به آنجا رسیده باشم. اگر پله‌‌های موفقیت را  با پا گذاشتن بر روی شانه‌های دیگران طی کرده باشم، هیچ لذتی در این موفقیت نخواهد بود. واقعا موفقیت یک نقطه و هدف نیست یک مسیر است. پس:

آیا برای رسیدن به موفقیت تمام توانمندی‌های خود را به کار بستم؟

آیا جوانمردانه مسیر موفقیت را طی کرده‌ام؟

آیا برای رسیدن به ایستگاه‌های مختلف موفقیت، برنامه دارم؟