Menu
نویسنده مطلب : ثریا خزاعی

مطلب مورد بحث:

جایزه دادن به خود | برای پاداش به خود و تشویق خودتان چه ایده‌هایی دارید؟


با سلام و احترام به همه متممی‌های عزیز و دوست‌داشتنی

این اولین دیدگاهی است که در متمم ثبت می‌کنم و برایم هیجان خاصی دارد. مدت زیادی است که از محتوای مفید و ارزشمند متمم یاد می‌گیرم و امروز تصمیم گرفتم زیر این مطلب اولین دیدگاهم را ثبت کنم که این نیز یک پاداش و مشوق برایم محسوب می‌شود.

برخی از موارد دیگری که به عنوان جایزه برای خودم در نظر می‌گیرم:

تماشای یک فیلم جدید در ژانرهای مورد علاقه‌ام
خوردن پفک
کمک به انجمن های مردم نهاد به ویژه حامیان کودکان کار (مشارکت در کارهای خیرخواهانه و نیکی به دیگران هرچند کوچک، همیشه بسیار برایم لذت بخش، شادی آفرین و برانگیزاننده بوده. کارهایی مثل آموزش رایگان، به اشتراک گذاری تجربه‌ها، هدیه دادن و …)
رقصیدن با موسیقی‌های مورد علاقه‌ام
گوش دادن به کتاب‌های صوتی به زبان انگلیسی
آرایش کردن با دقت و حوصله و تماشای چهره‌ام در آینه
خواندن کتاب‌های داستانی
گفتگوی مهرآمیز با خودم و تعریف از ویژگی‌های مثبتم با صدای بلند. برای مثال استفاده از عباراتی مانند: جذاب من، خوشگلم، چقدر عاقلی تو، قربونت برم، باهوش من و …
تجربه یک تفریح تازه برای مثال اگر به تعهدی که به خودم دادم عمل کنم می‌خواهم بانجی‌جامپینگ جایزه بگیرم.

جایزه امروز ۵ فروردین ۱۳۹۸:

+ثبت اولین دیدگاه متممی