Menu
نویسنده مطلب : سحر

مطلب مورد بحث:

رابطه سطح انتظارات، موفقیت و رضایت


از نظر من، شاید نحوه هدف گذاری، تا اندازه زیادی در ارتباط با مستقیم با کارکتر شخص باشه.

– بعضی از آدمها با  هدف گذاری های دور از دسترس تر و بزرگ تر، پرتلاش تر ظاهر می شن. اینها شاید اون دسته ای باشند که خیالپردازتر و خوش بین تر هستند و بخشی از موفقیت هاشون رو در خیالاتشون با جزئیات تصویرسازی میکنند و می بینند، به همین دلیل هورمون های لازم که براشون ایجاد انگیزه و حال خوب میکنه در بدنشون ترشح میشه و کمتر در میانه راه دچار یأس و ناامیدی میشن.

– دسته دیگری هستند که کمتر با دید مثبت به قضایا نگاه میکنند. در بهترین حالت منطقی و در بدترین حالت، انسانهای محافظه کار و منفی باف هستند. اینها نیاز به هدفگذاری های کوتاه مدت، با قابلیت دستیابی بالا دارند، تا باور کنند که دستیابی به هدف، چندان هم کار دشوار و ناشدنی نیست.