Menu
نویسنده مطلب : زینب الف

مطلب مورد بحث:

بحران کم آبی در کدام کشورها جدی است؟


سلام

همانطور که اشاره کردید، برداشت بی رویه آب های زیرزمینی اثرات مخرب دیگه ای هم داره، مثل همین فرونشست زمین. وقتی که سفره های آب زیرزمینی، از آب خالی بشن، این فاصله باید با چیزی جایگزین بشه، که اون جایگزین وجود نداره. پس خاک با توجه به بار و وزنی که روش وجود داره فشرده میشه و زمین نشست می کنه. نشست زمین هم می تونه باعث خرابی های تدریجی یا ناگهانی در سطح زمین بشه و هم نشان دهنده از بین رفتن منابع ذخیره آب در زیر زمینه.