Menu
نویسنده مطلب : محمدرضا برزگری

مطلب مورد بحث:

درد از دست دادن | مثالی از دن اریلی برای نظریه دورنما


سلام. من نسخه انگلیسی این کتاب رو به شکل الکترونیک دارم و به نظرم عبارت “اجتناب از باخت و از دست دادن” باید در برابر کلمات loss aversion قرار گرفته باشه. می دونم این نوشته پاسخ بخش مشارکت در بحث متمم نیست، ولی شاید “تنفر”، “انزجار” و “بد آمدن” و نظایر آن معادل بهتری برای واژه aversion باشه. چند فرهنگ لغت تک زبانه معتبر رو نگاه کردم و همگی تعاریفی نظیر strong dislike یا hatred رو ارائه داده اند. بنده اولین بار هم که متن اصلی رو چند سال پیش مطالعه می کردم، معادل “نفرت از زیان” به ذهنم اومد. بهرحال، شما ممکنه یه غذای خوشمزه و چرب رو بپسندید (یعنی در برابرش نفرت – aversion – نداشته باشید) ولی برای جلوگیری از تبعاتی که دامنگیرتون میشه یا بنا بر توصیه پزشک از خوردن اون غذا دوری – avoid – می کنید.

به کتاب الکترونیک اشاره کردم و به نظرم اومد که خود بنده با وجودی که سالها مشتری پر و پا قرص نرم افزارهای ایرانی کتابخوان مثل فیبیدو و طاقچه هستم ولی اخیرا کمتر از آنها استفاده می کنم چون فقط اجازه می دهند بر بستری که خودشان فراهم می کنند، صرفا کتابها را از طریق خود اپلیکیشن مطالعه کنید در حالیکه وقتی شما کتابی را از آمازون به شکل الکترونیک خریداری می کنید، مالک کتاب هم هستید. مقایسه اینها، همان درد زیان و از دست دادن را به دنبال دارد.