Menu
نویسنده مطلب : محمود آگاه

مطلب مورد بحث:

انواع بازارها: بازار هدف، بازار آماده، بازار بالقوه، بازار تحت نفوذ


گاهی برخی کسب و کار ها برای بازخورد گیری از مشتریان خود و اصلاح ایرادات، تصمیم می گیرند محصولات خود را بصورت محدود (به شهر یا منطقه و یا تعداد مشتری) عرضه کنند؛ که البته این تصمیم ، موقتی خواهد بود که پس از رفع ایرادات اقدام به ارائه عمومی خواهند کرد.