Menu
نویسنده مطلب : عماد رشیدی فرد

مطلب مورد بحث:

تفکر واگرا و تفکر همگرا


برای توسعه تفکر واگرا من همواره به انجام متفاوت کارها فکر می کنم.این کارها می تواند کارهای ساده روزانه باشد یا کارهای خاص نیازمند مهارت.

به نظر من خواندن کتاب و گوش دادن به نظرات دیگران(مخصوصا نظرات متضاد با نظر ما) دو شیوه موثر برای یافتن اندیشه ها و راه حل های جدید است.

در روابط عاطفی معمولا پاسخ های از پیش تعیین شده باعث بروز مشکلات و عدم توافق می شود. این پاسخ ها ریشه در زمان پیش از رابطه از طریق خانواده،دوستان،اطرافیان و نگرش کلی جامعه به طرفین آموزش داده می شود و موجب تفکر همگرایی در حل مسائل می شود.