Menu
نویسنده مطلب : سید رضا عسگریان

مطلب مورد بحث:

کدام‌یک از روش های یادگیری را انتخاب می‌کنید؟


قطعا هر دو روش دنباله هم هستن و نمیتوان به طور قطع یکی را گفت خوب و دیگری بد …

اما به نظرم خیلی از نیازها و انگیزشهای ما برای جلو رفتن از طریق یادگیری مسئله محور است …

با یک مثال حرفهایم را جلو میبرم :

من علاقمند به حوزه بازاریابی هستم و سالهاست وقت خودم را برای آن صرف میکنم …

اما میدانم که با چندتا کتاب بازاریابی خواندن به هیچ عنوان نمی توانم ادعایی در این مورد داشته باشم و از طرف دیگر هم میدانم که این علم به شدت عمیق است و جاهایی از عصب شناسی ، اقتصاد و  دیگر علم ها سر در میاورد …

اگر بخواهم فقط و فقط بگویم که سواد خودم را زیاد کنم و همیشه در حال مطالعه یا در حال انباشت مطالب باشم به نظرم هیچ وقت نمی توانم داسته های خودم را مورد آزمون و خطا قرار بدهم و دقیقا مثله دروس دانشگاهی که فقط ما ۴ سال میخوانیم و هیچ جای استفاده از آن را نمیدانیم و هزاران بار اتفاق افتاده که وسط دوره کارشناسی و یا غیره از درس خواندن هم خسته و ناامید شده ایم …

به نظرم خیلی از یادگیری های مسئله محور در آینده باعث عمیقتر شدن و یادگیری با هدف انباشت منابع میشود