Menu
نویسنده مطلب : امید

مطلب مورد بحث:

هر یک از اینها از کدام سیاره آمده‌اند؟


جواب من به فضانورد: نمیدانم! من راهی برای تشخیص روبات های سیاره آلفا و بتا از یکدیگر نمی شناسم. تا جایی که من دیده ام، آن ها بسیار به همدیگر شبیه هستند.

 

در مواجه با سوال سعی کردم ویژگی ای مشترک در بین روبات های سیاره آلفا پیدا کنم که در بین ربات های سیاره بتا وجود نداشته باشد اما همچین ویژگی ای پیدا نکردم. در آخر هم ناامید شدم.