Menu
نویسنده مطلب : بابک راجی

مطلب مورد بحث:

انواع بازارها: بازار هدف، بازار آماده، بازار بالقوه، بازار تحت نفوذ


۱- با توجه به تحصیلات و علاقمندی و از طرفی اهمیت منابع انرژی و محیط زیست بیشتر علاقمند هستم که مثال های کسب و کار در این خصوص و تکنولوژی های مربوط به آن باشد. فارغ از این علاقمندی با مطالعه و بررسی مثال های مربوط به حوزه های دیگر سعی می کنم با استفاده از آنالوژی از آن ها در کسب و کار مورد علاقه خودم به دنبال مصداق یا حل چالش های جوجود باشم.

 

۲-بازارهای آبمعدنی عبارتند از:

الف- بازار بالقوه: کل مردم جهان/آسیا/خاورمیانه/ایران

ب- بازار آماده: مردم شهر اصفهان

ج- بازار هدف: هتل ها، رستوران ها، فروشگاه های زنجیره ای و سوپر مارکت ها

د- بازار تحت نفوذ: سوپر مارکت های منطقه X در شهر اصفهان و رستوران های منطقه Y در شهر اصفهان

 

۳- با فرض فارسی زبان بودن سایت و محتوای درون آن:

الف- بازار بالقوه: کل والدین فارسی زبان در سراسر دنیا

ب- بازار آماده: والدین فارسی زبان که ضمن دسترسی به اینترنت روزانه از آن استفاده می کنند.

بازار هدف: والدین فارسی زبان ساکن در شهر تهران

بازار تحت نفوذ: والدین فارسی زبان که فرزندان ایشان در مدارس منطقه X تهران در حال تحصیل هستند.

 

۴- کمبود سرمایه برای دسترسی به مشتریان، کمبود سرمایه در گردش، نبود/کمبود فضای فیزیکی برای انبارداری، عدم شناخت بازارهای آماده توسط تیم فروش، آزمایش کردن محصول در بازار و نظرخواهی از مشتری با گرفتن بازخورد ایشان و ….