Menu
نویسنده مطلب : مهدی یاسایی

مطلب مورد بحث:

تسلط کلامی شامل چه مهارتهایی است؟


به نام خدا… و سرانجام پای من به نوشتن دیدگاه باز شد! خب بر طبق گفته های معروف “وقت نمی کنم” و “سرم شلوغه”، من هم هستم اما این توجیه رو در همین لحظه برای خودم شکستم و وارد این جمع در حال توسعه شدم. این بحث از دید من که یک راهنمای گردشگری هستم به طور ملموسانه بسیار جذاب و مفید هست. همیشه وقتی احساس می کنم گردشگری در حال خسته شدن از مسیر هست، در ذهنم واژه های جادویی پیدا و با آمیختن با مهارت های دیگری بیان می کنم، و دوباره انرژی به جریان میفته. شاید تا کنون به نوعی آموزه های این بحث رو اجرا کرده م، اما اکنون با آگاهی این مهارت رو به کار می گیرم. اکثر گفته های من رو یک گردشگر ممکنه فراموش کنه، ولی وقتی نکته ای رو به زیبایی بیان می کنم می بینم که در ذهنش می مونه. سپاس از دست اندرکاران متمم