Menu
نویسنده مطلب : مهشید محمدی

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


ســـــــلام

متمم دوست داشتنی خوشحالم از این واکاوی هایِ مداومِ خویشتن.

* آیا واقعا خودم به ادامه تحصیل در مقطع ارشد تمایل داشتم یا به طمعِ موقعیت اجتماعی بهتر یا خوشایندِ مردم اقدام به این کار کردم؟

* آیا در وجودِ من، استعدادِ شاخص و برجسته ای وجود ندارد یا من برای کشفِ آن سهل انگاری کرده ام؟

* آیا موقعیت کاری من در مقایسه با سایر محیط های کاری مشابه در وضعیت مطلوب تری قرار دارد یا خودم را برای تلاش نکردن فریب داده ام؟

* آیا واقعا برای کسب و کارِ شخصی(کارآفرینی) مورد نظر من، وضعیت مالی مناسب حرف اول را می زند یا باید از راههای دیگری وارد شد؟

* آیا من زندگی آرام و بی دغدغه را ترجیح می دهم یا آمادگی مواجه شدن با شرایط ریسک و عدم اطمینان را دارم؟

 

سبز باشید و برقرار.