Menu
نویسنده مطلب : رضا کبیری

مطلب مورد بحث:

مدل مفید، نه مدل درست؛ مسئله‌ی مدل سازی این است


سیاسی : نظام های کومونیستی برعکس ادعاشون بی عدالتی و فساد رو بیشتر می کنن

اجتماعی : تغییرات در جوامع انسانی نیاز به زمان زیادی دارد

اقتصادی : سرمایه گذاری در مسکن در ایران مطمئن ترین و ساده ترین راه برای سرمایه گذاری است

فرهنگی : برای  فرهنگ سازی در زمینه های مختلف باید از دوران ابتدایی مدرسه فرزندانمان شروع کنیم.

علمی : آنچه امروز به عنوان علم می آموزیم میتواند در آینده  اشتباه بودنش براحتی ثابت شود.