Menu
نویسنده مطلب : مژگان پاک چشم

مطلب مورد بحث:

از شمردن تعداد کلمات در نوشته‌هایتان غافل نشوید


معمولا زیاده گویی و زیاد نوشتن بنظر کار آسان تری است. اما دلایلی همچون قالب های نگارشی یک مجله، سایت  و غیره باعث می شود تا مطالب نوشته شده را خلاصه تر بیان کنیم. یکی از اصلی ترین مواردی که باید پیش از نوشتن در خاطر داشته باشیم ان است که مخاطب نوشته من کیست؟ گاهی ما توضیح واضحات می نویسیم در حالی که فی المثل در محیط آکادمیک برخی تعاریف و تحلیل ها را همگی از پیش می دانند و بازگویی مجدد انها کار عبثی است.

دیگر انکه از بیان اصل مطلب در عبارات مختلف با استفاده از واژگان متفاوت بنظر رایج است در حالی که میتوان تنها با ذکر یک مثال و سلیس نوشتن، مطلب را جمع کرد. تسلط به آیین های نگارشی نیز در این زمینه (خلاصه نویسی) به ما کمک خواهد کرد.