- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : محمد عینی

مطلب مورد بحث:

انواع هیجانات و ابراز احساسات با کلمات | چرخ رابرت پلاچیک


دوست عزیز من

سلام

الان که این نامه رو می نویسم از خدمت عجیب سربازی ترخیص شدم. بر حسب اتفاق زمانی که سرباز بودم غوغای بین همکارام خودنمایی می کرد. غوغایی که ماحصلش چیزی جز فراموش شدم توسط اونا و فاصله گرفتن من برای برای اینکه مزاحمشون نباشم نداشت. زمانی که بقیه دوستام سرگرم رسالت شخصیشون (!) بودن لاجرم جایی برای من بینشون موجود نبود. وجود تو بود که ارامبخشی برای ذهن و قلب اشفته من بود . زمانی که با هم صحبت می کردیم گرچه کوتاه بوداما قدرتی داشت که سلول های مستهلک شده وجودم رو دوباره زنده می کرد . شاید نوشتن رو برای خودم خیلی سخت کردم . مهربانی و معرفت ارزشمندت برای همیشه در عمق وجودم به یادگار می مونه . ممنونم که بودی.