آمنه آخوندزاده - افزایش عزت نفس: هفته‌ی اول از برنامه پنج هفته‌ای
Menu
نویسنده مطلب : آمنه آخوندزاده

مطلب مورد بحث:

افزایش عزت نفس: هفته‌ی اول از برنامه پنج هفته‌ای


در هفته اول از برنامه پنج هفته ای عزت نفس که تمرکز روی توجه آگاهانه به عزت نفس بود من در دفتر یادداشت روزانه ام صفحه ای رو به این برنامه اختصاص دادم و در زمینه توجه به توانمندی و ارزشمندی میکرواکشن هایی رو تعریف کردم.

در طی روز در دو نوبت آگاهانه به افکار و رفتار و اقدام های ساعتهای گذشته ام فکر می کردم و بررسی می کردم که این اقدام من و حرف من یا احساس من تاثیر مثبتی روی عزت نفسم داشته یا نه.

و آیا گزینه توانمندی رو در هنگام تصمیم گیری ها لحاظ کرده ام یا خیر و گاهی هم در ارتباط با دیگران؛ رفتارهای اونها رو از نظر عزت نفس و تاثیر مثبت و منفی بررسی می کردم.

نتیجه تحلیل ها رو شب ها در سه یا چهار پاراگراف یادداشت می کردم و اگر جایی احساس می کردم به عزت نفسم بی توجهی کردم دلیلش رو می نوشتم و همچنین راه هایی که به ذهنم می رسید تا این رفتار رو دوباره تکرار نکنم.

 

دو نکته ای که در طی هفته اول اتفاق افتاد:

اول اینکه همین بررسی و تحلیل افکار و رفتار باعث شد احساس توانمندی بیشتری داشته باشم و به نوعی خودم رو بیشتر بر جریان زندگی و فکرم مسلط ببینم و انتخاب های آگاهانه تر و بهتری داشته باشم.

دوم اینکه در طی این نهادینه کردن احساس توانمندی و ارزشندی در ذهنم متوجه شدم من به سناریو سازی برای تحلیل رفتار دیگران در قبال خودم خیلی علاقه دارم و بخشی از کمبود عزت نفسم به همین مساله برمیگرده.در این هفته با آگاهی این سناریو سازی رو از روند تحلیل رفتار دیگران حذف کردم.در نتیجه بیشتر از قبل نسبت به خودم حس خوب دارم.

در طی هفته اول توجه به بحث عزت نفس تا حد زیادی در ذهنم نهادینه شده و گزینه توجه به عزت نفس در هنگام فکر کردن و یا تصمیم گیری و اقدام جزو فاکتورهای مهم قرار می گرفت.