Menu
نویسنده مطلب : فاطمه زهرا پاکزاد

مطلب مورد بحث:

چگونه خودتان را در شهرتان گم می‌کنید؟


من همیشه به این فکر میکنم که اگر اطرافیان ما که بیست  سال پیش فوت کردند الان زنده شوند، با این حجم پیشرفت تکنولوژی چه قدر زندگی برایشان سخت است. شاید اصلاً حرفهای ما رانفهمند. شاید از این غصه، خودشان دق کنند و دوباره بمیرند.