Menu
نویسنده مطلب : ذبیح‌الله ظفر

مطلب مورد بحث:

تفکر خطی در برابر تفکر سیستمی


تفکر خطی: زمانیکه در دانشگاه هستیم، معمولا به فقد به درس های که در دانشگاه است به آن اکتفا می کنیم و بعضی از موضوعات را از استاد می پرسیم؛ ببخشید استاد این در امتحان میآید؟

بدون اینکه زبان انگلیسی بیاموزیم و یا دوره MBA را بیاموزیم فقد به فکر درس دانشگاه هستیم. وقتی که فارغ التحصیل شدیم باز پشیمان می شویم که چرا مه دروس MBA را هم همراه درس های دانشگاه خود نخواندم.

تفکر سیستمی: در طول دوره دانشگاه باید در پهلوی دروس دانشگاه؛ دوره MBA، مهارت سخنرانی، زبان انگلیسی… و مهارت های که فکر میکنید به آن نیاز دارید بیاموزیم. اگر نیاموزیم وقت که فارغ التحصیل شدیم و کار هم گیر آورده نتوانستیم باید بیاموزیم تا یک کسب کار خود مان داشته باشیم.