Menu
نویسنده مطلب : Danial

مطلب مورد بحث:

رفتار شناسی، تیپ شناسی و شخصیت شناسی چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟


با سلام و ضمن احترام به نظر شما، شاید در تعریفی که از مثبت اندیشی برای خود دارید  همینکه دیگران را قضاوت نمی کنید(چه مثبت چه منفی) خود را مثبت اندیش می دانید، ولی با توجه به ادامه فرمایش ، به نظر فردی محتاط و محافظه کار باشید.