Menu
نویسنده مطلب : Danial

مطلب مورد بحث:

تعریف ادراک و عوامل موثر بر آن


حفظ خونسردی در محل کار یا تظاهر به آن(در بیشتر مواقع) باعث گردیده که این شبه/توقع در دیگران ایجاد گردد که مجاز به بیان هر نوع حرف یا انجام رفتاری بوده و درک رفتار آنان می بایست فقط از طرف من صورت پذیرد.

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟