Menu
نویسنده مطلب : نورالدین حسینی

مطلب مورد بحث:

خریدن یا ساختن؟ | مقدمه‌ای بر تعریف برون‌سپاری


با سلام

من فکر می کنم برون سپاری یا outsourcing را از چند منظر میتوان بررسی کرد:

۱-زمان :محدودیت زمانی بیشتر اوقات تعیین کننده اند یعنی خرید یک کالا و یا ساخت بر اساس فوریت زمان مشخص می گردد

۲-تخصص:آیا تخصص ساخت یا تولید آن وجود دارد و اگر وجود دارد امکان رقابت با نمونه خارجی هست در صورتیکه تخصص وجود دارد و میتوانیم نمونه متمایزی تولید کنم از گزینه تولید یا ساخت استفاده کنیم

۳-قیمت تمام شده :یکی از پارامترهای تعیین کننده هزینه ی تولید می باشد بررسی کلیه هزینه ها ، حتی هزینه ی فرصت از دست رفته میتواند نقش اساسی در تصمیم ما ایفا کند

۴-استراتژیک: یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده که میتواند در کسب و کار بر سایر عوامل ترجیح داده شود .بررسی مسئله از زاویه استراتژیک می باشد .معمولا در تجارت اقلامیکه جنبه استراتژیک داشته باشند برونسپاری نمی شوند و شرکت ها به جهت در انحصار داشتن دانش سازمانی ترجیح میدهند این اقلام در داخل شرکت ساخته شود.مثلا یک شرکت شوینده امکان دارد بطریها مورد نیاز را از بیرون تهیه کند ولی معمولا مایع شویند را در انحصار خود نگه خواهد داشت