Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

روانشناسی پول و وسواس پولی


تمرین اول:

– روزانه مقدار مشخص و محدودی پول به همراه داشته باشد و در انتهای روز هم مقدار پولی که از آن پول خرج کرده و یا برایش مانده را محاسبه کند.

– به مشکلات مالی روزمره دیگران به خصوص افراد نیازمند توجه کند تا نسبت به ارزش پول و اهمیت آن در زندگی دیگران آگاهی بیشتری پیدا کند.

– تصمیم بگیرد از امروز هر جا هر جنسی را خرید می‌کند، حداقل قیمت آن را از فروشنده بپرسد و نسبت به قیمت اجناسی که خرید می‌کند صرفا آگاه شود. اصراری بر به خاطرسپاری نیست.

– در صورت امکان تلاش کند تا دخل و خرج روزانه خود را یادداشت کند.

– با افرادی که وسوسه پولی بیشتری دارند، همنشین شود و نسبت به زوایای مختلف زندگی آنان و مزایا و منافعی که از این طریق نصیبشان می‌شود، آشنایی بیشتری پیدا کند.

 

تمرین دوم:

– وقتی هزینه‌ای انجام می‌دهم مدت زمان بیشتری به لذت‌ها و منافع آن هزینه فکر بکنم.

– وقتی هدیه‌ای برای دیگران می‌خرم، سعی کنم توجه بیشتری به خوشحالی او بکنم و همچنین تلاش کنم از خوشحالی دیگران لذت بیشتری ببرم. در این صورت به مرور مشکلم برای هزینه کردن برای دیگران به مرور حل خواهد شد.

– مبلغی از درآمد ماهیانه‌ام را برای هزینه کردن بدون هیچ دغدغه‌ای کنار بگذارم و سعی کنم، از خرج کردن این مبلغ بیشترین لذت را ببرم و تا حد ممکن دغدغه این مبلغ را نداشته باشم و برایم مهم نباشد.

– با افرادی که وسواس پولی بشتری نسبت به من دارند، همنشین شوم و بیشتر با لذتهایی که با این رویکرد نصیبشان می‌شود، آگاه شوم.

 

تمرین سوم:

– انجام بازی‌های مشخص که در آن کودکان به عنوان مدیر یک کارخانه یا کسب و کار منابع محدودی در اختیار دارند و باید به اهداف خاصی برسند.

– واگذار کردن بخشی از هزینه‌های روزانه به کودکان با مبلغ مشخص که امکان کمک گرفتن از والدین در آن بخش وجود نداشته باشد.

– مشارکت و دخالت دادن کودکان در بخشهایی از هزینه‌های خانواده و انتخاب مورد مناسب از میان گزینه‌های مختلف برای خرید.

– رفتن به خرید با کودکان با داشتن مبلغی مشخص و با هدف خرید براساس یک لیست تهیه شده از قبل.