Menu
نویسنده مطلب : امین

مطلب مورد بحث:

پنج نکته کلیدی در مورد مدل کسب و کار


داشتن یک مدل قوی برای کسب و کار، نمی‌تواند موفقیت را شما تضمین کند. اما می‌تواند احتمال‌ شکست‌تان را کاهش دهد.

اجزا یک بوم مدل کسب و کار وقتی در کنار هم قرار میگیرند. تصویر روشن و شفافی از تمام مولفه های مهم و اساسی یک کسب و کار را در معرض دید همه نقش های مهم درگیر قرار میدهد.

بدیهی است بدین روش بازبینی و عینی سازی روندها بسیار ساده تر خواهد شد و بسیاری از معایب راحت تر مشخص خواهند شد.