Menu
نویسنده مطلب : مهناز انصاری پور

مطلب مورد بحث:

کریس آرگریس و فاصله‌ بین دانستن و عمل کردن


با سلام

یکی از این مواردی که در خودم سراغ دارم در مورد توصیه ای که به اطرافیان در مورد دقت کردن تو شناخت اطرافیان و زود باور نبودن است ولی مواردی پیش آمده که خودم بسیار زود چیزی را باور کردم

و یا توصیه برای یک مدیر که بیش از حد نباید با کارمندانش به اصطلاح خودمانی شود و بیش از انداره مهربان و دلسوز باشد  . ولی میدانم اگر خودم زمانی مدیر شوم احتمال اینکه همانگونه رفتار کنم زیاد است .

و این در واقع همان بحث فرافکنی در روانشناسی میشود .